Lid worden van de MR

Hoe kunt u lid worden van de Medezeggenschapsraad?
In principe kunt u lid worden als u een kind heeft op onze school, dat al een jaar of langer ingeschreven staat. Als u interesse heeft in een lidmaatschap dan kunt u altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen in overleg met 1 van de huidig MR-leden. Na de vergadering kunt u dan kiezen of het iets voor u is.

Hoe vaak vergadert de Medezeggenschapsraad?
Gemiddeld komen we 5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering bespreken we allemaal onderwerpen die met de beide locaties van de wieken te maken hebben. Over sommige onderwerpen geven we advies, terwijl we bij andere onderwerpen ook instemmingsrecht hebben.
Vaak besluiten we het kalenderjaar met een gezellig etentje om elkaar wat beter te leren kennen.

Hoe lang duurt een lidmaatschap?
Een lidmaatschap duurt 4 jaar. Natuurlijk kunt u wegens omstandigheden altijd besluiten om eerder te stoppen. Ook komt het voor dat er ouders zijn die kiezen voor een tweede termijn. Als u laatste kind van school af is, eindigt automatisch uw lidmaatschap.

Zijn er nog plaatsen vrij binnen de Medezeggenschapsraad?
Op dit moment zijn er geen plaatsen vrij.