Huiswerkregels voor de kinderen

Huiswerk bewaar je in je huiswerkmap, dan kunnen je ouders het niet weggooien. Je agenda en map moet elke dag van school mee naar huis en ’s morgens van huis mee naar school.
Iedereen kan een keer het huiswerk kwijtraken. Extra blaadjes zijn bij de leerkracht te krijgen. Voor een kopie betaal je € 0,05.
Mocht je een vraag willen stellen over het huiswerk, kom dan minimaal 1 dag vóór je het in moet leveren of maken naar de leerkracht.
Als je iets niet begrijpt, mag je thuis geholpen worden. Schrijf dan een ‘H’ op het blad erbij. Zo ziet de leerkracht dat je geholpen bent.
Als je ziek bent, dan schuift je huiswerk door naar de eerste dag dat je weer beter bent. Dit geldt zowel voor maak- als leerwerk.
Iedereen hoort het huiswerk in orde te hebben. Alleen een briefje van je ouders met een geldige reden, kan uitstel opleveren.
’s Morgens lever je je huiswerk in op de afgesproken plek.

Drie keer je huiswerk niet in orde: nablijven op woensdagmiddag of werk maken tijdens de kleine pauze.
Voor vragen over huiswerk of andere belangrijke zaken kun je de leerkracht mailen.

Agenda
Iedereen vanaf groep 6 gebruikt een agenda.
De agenda wordt door de kinderen zelf aangeschaft.
In de agenda wordt het huiswerk geschreven.
Ook wordt er door de leerkracht aandacht besteed voor planning van het huiswerk.
Ook de planning wordt in de agenda geschreven.
Het huiswerk wordt meegegeven in de huiswerkmap.