Kindcentrum de Wieken - BSO (onderdeel van KomKids)
Telefoonnummer: 06-22773859 
E-mail: kindcentrumdewieken@komkids.nl


BSO De Wieken (voorheen bekend onder de naam ‘Tjasker’) biedt de mogelijkheid om uw kind voor en na schooltijd op te vangen. U kunt tijd inkopen tussen 7.00 en 19.00 uur. Komt uw kind al om 7.00 uur? Dan kan uw kind bij ons ontbijten. Ook na schooltijd bieden we de kinderen wat te eten en drinken aan en aan het eind van de middag hebben we nog een fruitmoment.

Bij de BSO is het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt en een gezellige tijd heeft in de uren voor en na schooltijd. De kinderen hebben verschillende ruimtes tot hun beschikking met hoeken waar ze kunnen bouwen, spelen, lezen, knutselen, etc. Ook spelen we veel buiten en maken we gebruik van het gymlokaal.

Op lesvrije dagen en in vakantieweken kan vanwege het kindaantal worden samengevoegd met BSO ZiezoKids (Anthony Muysstraat 2 te Schiedam) of met KC Toekomst (Van Ostadelaan 120 te Schiedam). We bieden de kinderen een activiteitenprogramma aan, waarbij we rekening houden met de verschillende leeftijdsgroepen. In de zomervakantie is er het centrale vakantie-aanbod SummerKids, met allerlei superleuke activiteiten en uitstapjes. Vakantieopvang koopt u apart in.

Voor meer informatie kunt u kijken op de KomKids-website: www.komkids.nl . Kijk voor meer informatie over de tarieven bijv. onder het kopje 'voor ouders'. U kunt ook bellen met de KomKids Informatiewinkel: 010-4493200. Inschrijving vindt online plaats via de website: www.komkids.nl. U ontvangt dan bevestiging van inschrijving en als uw kind bijna gaat starten, neemt iemand van de BSO contact met u op voor een intake-gesprek.