Schooltijden van de Wieken

Groep 1 t/m 8:
Ma, di, do en vr 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15

Ziek of afwezig melden voor 8.20 uur

Voor- en naschoolse opvang:
Ma, di, do en vr 7.30 - 8.30 en 14.30 - 18.30
Woensdag 7.30 - 8.30 en 12.15 - 18.30

Gymrooster
 Maandagochtend (groepen 1/2), dinsdag (hele dag) en woensdagochtend. Zie het gymrooster in de schoolgids.