Kindcentrum de Wieken - halve dagopvang met VVE voor peuters (onderdeel van KomKids
Telefoonnummer: 06-22773859
E-mail: kindcentrumdewieken@komkids.nl


De peutergroep is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.00/8.30 en 12.30 uur. Op woensdag is de groep gesloten. Op de groep staan twee vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud zijn van harte welkom om bij ons te komen spelen, vriendjes te maken en zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Kinderen komen minimaal 2 dagdelen, maximaal 4 (bijv. op indicatie van het CJG, het consultatiebureau).

We werken volgens de methodiek Startblokken van Basisontwikkeling. Deze methodiek biedt houvast om in periodes van ongeveer 6-8 weken thema's uit te werken met activiteiten die de verschillende ontwikkelgebieden stimuleren. Denk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taal-ontwikkeling, grote en fijne motoriek en cognitieve ontwikkeling. Met andere woorden: we zorgen bijvoorbeeld bij elk thema voor bijpassende boekjes, waarmee we gesprekjes op gang helpen om de woordenschat te vergroten en het leesplezier te stimuleren. We proberen telkens boekjes uit te zoeken met verhalen die nagespeeld kunnen worden: kinderen kunnen hierin hun fantasie goed kwijt en leren tegelijkertijd samen te spelen met anderen.

Maar ook andere activiteiten staan in het teken van het thema. Als het over de brandweer gaat, dan is het bijvoorbeeld leuk om de themahoek in te richten met een huis dat geblust moet worden en een brandweerwagen waarmee de kinderen kunnen 'uitrukken' om die brand te blussen. Maar dan moeten dat huisje en die brandweerwagen natuurlijk wél eerst gemaakt worden, en wat moet er dan eigenlijk allemaal mee...? We hebben een knutselhoek en een bouwhoek, waar van alles gemaakt kan worden en waar de kinderen lekker kunnen experimenteren met allerlei materialen. We zorgen voor zo echt mogelijke (of echt lijkende) spullen en proberen telkens een bijpassend uitstapje te organiseren of we vragen een gast in de groep die wat kan vertellen en laten zien. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en proberen we die steeds weer een beetje te verrijken.

Onze manier van werken sluit aan bij die van Basisschool de Wieken: in groep 1 en 2 wordt gewerkt met hetzelfde VVE-programma (VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie). We hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1/2 om waar mogelijk te werken rond een zelfde thema en sommige activiteiten te kunnen laten overlappen of bij elkaar in de groep een kijkje te kunnen nemen. Zo wordt de doorgaande lijn naar school goed in de gaten gehouden en is de overgang naar school voor de kinderen nog maar een kleine stap.

Voor meer informatie kunt u kijken op de KomKids-website: www.komkids.nl Kijk voor meer informatie over de tarieven bijv. onder het kopje 'voor ouders'. U kunt ook bellen met de KomKids Informatiewinkel: 010-4493200. Inschrijving vindt online plaats via de KomKids-website: www.komkids.nl . U ontvangt dan bevestiging van inschrijving en als uw kind bijna gaat starten, neemt iemand van de peutergroep contact met u op voor een intake-gesprek.