Groep 3

De belangrijkste informatie van groep 3 op een rijtje. 

 

Algemeen:  

Wij zijn Monique Vleij en Lilly Gielen. Samen geven wij onderwijs aan groep 3. 

Monique werkt op maandag, dinsdag en woensdag. 

Lilly werkt op donderdag en vrijdag. 

In sommige weken ruilen we van dagen. In de week dat Monique haar opleidingsdag heeft, werkt Lilly maandag en dinsdag i.p.v. donderdag en vrijdag. Dit zal zo´n 15 keer voor komen in het schooljaar. 

 

Op dinsdag en vrijdag worden wij ondersteund door juf Jasmin. Op donderdag zal juf Monique ook regelmatig extra hulp bieden in de groep. 

Na onze werkdagen sturen wij per email een overdracht. Bij belangrijke zaken bellen we elkaar. 

Als u een e-mail stuurt willen we graag dat deze aan beiden wordt gestuurd, zodat we allebei op de hoogte zijn.  

 

Onze e-mailadressen zijn: 

moniquevleij@siko.nl 

lillygielen@siko,nl 

 

U kunt ons ook een bericht sturen via Social Schools. 

Taal/lezen/ spelling  In groep 3 werken we met de leesmethode Lijn 3. Lijn 3, de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen. Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos.  

Bijna elke dag wordt er een nieuwe letter aangeboden. De kinderen leren de klank van de nieuwe letter, dus niet de letter van het alfabet. 

Woorden worden zingend aangeboden. We beginnen met de eerste letter en houden die lang aan, daarna lezen we de volgende letter. Bv: rrrrrrrrrrr iiiiiiiiiii kkkkkkk. We benoemen de klanken en niet de letters. De B spreken we dus uit al bu en de S als ssssssssss.. Het leesproces gaat best heel snel. U zult zien dat uw kind rond januari al in boekjes kan lezen. Bij het leesproces hebben we u als ouder hard nodig. Het is van belang dat er thuis ook af en toe wordt gelezen en letters worden ingeoefend. We houden u goed op de hoogte via Social Schools of in oudergesprekken. 

We geven ook al spelling in groep 3. Om de woordjes goed te spellen laten we de kinderen de woordjes hakken en plakken en daarna opschrijven. 

 

Rekenen 

Met rekenen werken we met de methode “'Wereld in getallen”.  

Naast de methode wordt er ook gebruik gemaakt van de rekenkist “Met Sprongen Vooruit.” In de kist zijn allerlei rekenspelletjes te vinden die met de hele klas kunnen worden gedaan, in tweetallen of juist in groepjes. Het belangrijkste van deze spelletjes is vooral het automatiseren van wat de kinderen hebben geleerd. 

In het eerste half jaar van groep drie leren de kinderen tellen tot en met 50, maar ligt het accent vooral op de getallenrij tot en met 20. Met de getallen tot en met 20 doen we veel verschillende oefeningen: flitsen van de getallen en getalbeelden (vingers, stippen), splitsen, vergelijken van aantallen (meer-minder of evenveel), werken met het rekenrek of getallenlijn en oefenen met erbij- en erafsituaties. We leren ook de hele uren aflezen bij het klokkijken en de klok een uur later of vroeger zetten. We leren met geld rekenen t/m 20. De kinderen doen dat met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro. 

 

In het tweede half jaar leren de kinderen de getallenrij t/m 100 (verder tellen, terugtellen, getallen en tellen met sprongen). We automatiseren de sommen t/m 10 en leren sommen t/m 20 maken. We leren de halve uren aflezen bij het klokkijken. 

Er komt nu steeds meer aandacht voor verhaaltjessommen. 

 

Schrijven 

In groep 3 werken we met de schrijfmethode: Klinkers. Als de kinderen met Lijn 3 nieuwe letters leren 

lezen, leren ze deze met Klinkers ook schrijven.  

We leren de letters ook gelijk aan elkaar schrijven. Tijdens de schrijflessen bekijken en bespreken we altijd eerst de nieuwe letter, vervolgens doet de leerkracht de letter voor en daarna gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht de letter stap voor stap eigen maken. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij een goede schrijfhouding en potloodgreep. 

 

Spelen en werken

Aan het einde van de middag is er vaak tijd om te spelen/werken in de hoeken. Daarnaast zijn we in de middagen ook bezig met de thema’s van Da Vinci.  De onderwerpen zullen we in Social Schools plaatsen, zodat u daarvan op de hoogte bent. 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind spelenderwijs de lesstof tot zich neemt. Daarom zijn er veel spelletjes die de kinderen helpen met het inoefenen van de nieuwe lesstof. Ook willen wij door middel van bewegend leren de kinderen op een andere manier de aangeboden lesstof laten oefenen. Elke vrijdagochtend besteden we een half uur aan het bewegend leren in de speelzaal onder leiding van onze gymmeester Marc. Door de week heen zullen wij regelmatig in de speelzaal of in de klas bewegend leren wanneer de lesstof zich daarvoor leent. 

 

Da Vinci 

Er zijn 4 verschillende thema's in het schooljaar. We bereiden het thema altijd voor samen met de leerkrachten van groep 4 en 5. We sluiten het thema meestal af met presentaties. Voor sommige afsluitingen zullen we u ook uitnodigen. Alle informatie over ons thema plaatsen wij op Social Schools. 

 

Kanjertraining 

Elke week besteden wij tijd aan Kanjertraining. De Kanjertraining is onze methode voor sociale redzaamheid. Met voorbeelden en verhalen worden kinderen aan het denken gezet. Zo leren zij op een fijne manier met elkaar om te gaan. Er worden tijdens Kanjertraining regels en afspraken gemaakt met de kinderen.  Op Social Schools zullen we u regelmatig op de hoogte houden over onze Kanjerlessen. 

 

Kind Op Maandag 

Kind Op Maandag is onze godsdienstmethode. Elke week lezen we Bijbelverhalen voor, we leren liedjes en hebben gesprekken over het geloof. Vier keer per jaar is er een KOM-viering op school. We vieren het begin van het schooljaar, Kerst, Pasen en Pinksteren.  

 

Gym 

Op woensdag hebben wij gym van 8.30 uur tot 10.00 uur. We verzamelen in de klas en lopen gezamenlijk naar de gymzaal. De les wordt gegeven in de gymzaal van de Erker door meester Marc. In een aparte tas nemen de kinderen een gymbroekje, een T-shirt  en gymschoenen mee. De kinderen mogen niet in hun ondergoed gymmen. Deze tas gaat elke keer mee naar huis. 

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De leerkracht controleert de kleedkamers op achtergebleven kleding.