cbs De Wieken
Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.15 uur.
 
Voor informatie kunt u bellen naar 06-57925939 of een mail sturen naar kindcentrumwieken-vkv@komkids.nl
U kunt dan een afspraak maken om eens te komen kijken bij ons in de groep. U bent natuurlijk ok altijd welkom om gewoon even langs te lopen voor een afspraak.
 
Kijk voor nieuws(brieven) en foto's op onze pagina op www.komkids.nl (kijk bij kindcentrum De Wieken vkv)

Wij zijn gevestigd in het gebouw van basisschool De Wieken aan de Westfrankelandsestraat 152 te Schiedam. De Peutertuin is een integrale peuterspeelzaal en werkt zoals elke peuterspeelzaal in Schiedam volgens het beleid integraal peuterspeelzaalwerk zoals dat is vastgesteld door de gemeente Schiedam. Integraal wil zeggen dat er een gemengde samenstelling is in de groep. Kinderen waarbij door het CJG een indicatie tot mogelijke achterstand in de ontwikkeling wordt afgegeven spelen samen met kinderen waarvan die verwachting er niet is.

Kinderen zonder indicatie bezoeken de peuterspeelzaal 2 of 3 dagdelen per week en kinderen met de indicatie bezoeken de Peutertuin 5 dagdelen per week. Op deze manier vindt er integratie plaats, waardoor de kinderen de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren. Op de groep (maandag- t/m vrijdagochtend) staan twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per 14 kinderen, dit zijn Hester Speelmeijer en Annewil Manni.

Er wordt gewerkt volgens de methodiek "Startblokken van Basisontwikkeling".
Hierin is een koppeling met basisschool De Wieken  zodat er een doorgaande leerlijn is. De methodiek "Startblokken" die wij gebruiken sluit aan bij de methodiek "Basisontwikkeling" die in groep 1 en 2 van basisschool De Wieken gebruikt wordt. In deze methodiek wordt rekening gehouden met de interesse(s) van het kind . Door samen te spelen met de kinderen streven we ernaar om de kennis van ieder kind te vergroten en de ontwikkeling te stimuleren.
We werken met thema’s die worden uitgewerkt in ongeveer 6 weken. Bijvoorbeeld “Ik ga bakken” over de bakker, of “Hier woon ik” waarbij we uitstapjes maken om bij elkaar thuis te gaan kijken. Soms werken we een thema uit samen met groep 1/2.

Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.15 uur.
 
Voor informatie kunt u bellen naar 06-57925939 of een mail sturen naar kindcentrumwieken-vkv@komkids.nl
U kunt dan een afspraak maken om eens te komen kijken bij ons in de groep. U bent natuurlijk ok altijd welkom om gewoon even langs te lopen voor een afspraak.
 
Kijk voor nieuws(brieven) en foto's op onze pagina op www.komkids.nl (kijk bij kindcentrum De Wieken vkv)