Onderwijskundige visie

PSZ en groep 1 t/m 3:
In de onderbouw werken wij met het concept ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Bij de peuters en in groep 1/2 wordt er gewerkt met de methodiek basisontwikkeling. In groep 3 wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen (taal/lezen) en met Wizwijs (rekenen) als belangrijkste methodes.

Er wordt gewerkt met thema’s. Aan de hand van de leerdoelen die vastgesteld zijn, worden activiteiten binnen het thema gezocht om die doelen te bereiken. Bij elk thema worden de hoeken in de klas en op de gang aangepast. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een thema/verteltafel.
Er wordt gewerkt met het principe kleine/grote kring. In de grote kring wordt instructie en uitleg gegeven aan de hele groep. In de kleine kring worden kinderen met een gelijk niveau geclusterd. Zij krijgen daar een instructiemoment op het gebied van taal/lezen of rekenen. De overige kinderen werken dan zelfstandig in de hoeken. Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen aangeven of zij een vraag voor de leerkracht hebben. Na de kleine kring komt de leerkracht meteen bij hen langs. Middels het planbord kunnen kinderen zelf de keuze maken voor het spelen en werken in de diverse hoeken.
De leerkracht stelt zich op als “meerwetende partner ” van de kinderen door hulp te bieden bij het uitvoeren van de activiteiten.

Basiskenmerken:
- Kinderen moeten tot betrokken activiteiten kunnen komen
- Kinderen hebben een gezond zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
- Kinderen zijn nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend

Specifieke kennis en vaardigheden:
- Motorische vaardigheden
- Waarnemen en ordenen
- Woorden en begrippen
- Sociale vaardigheden
- Gereedschappen en technieken
- Schematiseren
- Hoeveelheden en bewerkingen
- Geschreven en gedrukte taal

Groep 4 t/m 8:

In de hogere groepen werken wij met methodes voor alle vakgebieden. De vakken begrijpend lezen en technisch lezen worden groepsdoorbroken aangeboden zodat alle leerlingen op hun eigen niveau instructie ontvangen. De overige vakken worden in de groep op 3 verschillende instructieniveaus aangeboden.
“Topondernemers”, onze methode voor wereldoriëntatie is het uitgangspunt voor ons thematisch werken. Per jaar worden er 5 thema’s aangeboden per (combi)groep. Deze staan per groep vast.
Tijdens het thema is er aandacht voor het “schrijven van verhalen” (verhalend ontwerpen) en wordt er gebruik gemaakt van een themamuur of een thematafel. De creatieve vakken en de computers worden ook zoveel mogelijk geïntegreerd in het thema. Op de computers staat software die aansluit bij de lessen die de kinderen in de boeken krijgen.
Minimaal een keer per jaar is er een schoolthema voor alle groepen gekoppeld aan bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of Meester- en Juffendag.

In onze lessen proberen we het maximale uit de kinderen te halen. Dit doen wij met uitdagende lessen waarin we gebruik maken van afwisselende werkvormen, (digitale) middelen en aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen .
Tijdens de lessen is ook aandacht voor samenwerkend leren, coöperatieve werkvormen en uitstapjes of excursies.