Extra verlof aanvragen

Kinderen moeten elke dag naar school, maar toch kunnen er bepaalde omstandigheden
zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden.

Voor het aanvragen van verlof zijn er regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen op het verlofformulier (zie link hieronder). Verlof vraagt u aan bij de directie.

Een verzoek om vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor
het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet een
werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep
en de verlofperiode van de ouder blijken.

Klik hier om het verlofformulier te downloaden.