Groep 7/8

 

Welkom in onze combinatiegroep, groep 7/8!

In deze groep werken twee vaste leerkrachten: juf Carla en juf Clarisa. 
Juf Carla werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Clarisa op donderdag en vrijdag. 

We vinden het fijn als kinderen met plezier naar school gaan en zoveel mogelijk op hun eigen niveau leren en groeien. 
We gaan daarom precies na wat een leerling nodig heeft. 
We bieden de verschillende vakken zo aan, dat elke leerling aan het eind van de les kan zeggen: "Jaaah...ik heb weer iets geleerd!"

Het is leuk te vertellen dat we ook vakken groepsdoorbroken aanbieden, technisch lezen bijvoorbeeld en begrijpend lezen.

Wat houdt dit eigenlijk in, groepsdoorbrekend werken? Laten we als voorbeeld het vak 'technisch lezen' nemen. Wanneer je in jaargroep 4 zit en je vindt lezen makkelijk en het gaat je goed af, kan het best zo zijn dat je AVI M6 behaald hebt. Je krijgt dan bij ons op school instructie op niveau AVI E6 samen met andere kinderen die op datzelfde niveau zitten. Ongeacht in welke jaargroep ze zitten. Datzelfde geldt voor begrijpend lezen. 

We vinden het leuk om aan thema's te werken, dat doen we tijdens Wereldoriëntatie. We stellen onszelf vragen en zoeken naar antwoorden op de vragen. We presenteren wat we geleerd hebben aan de andere kinderen in de groep. Dat kan bijvoorbeeld d.m.v. een powerpoint, prezi, de muurkrant, een verslag, maar er zijn meer mogelijkheden.

Natuurlijk zijn we ook graag creatief bezig. Wat leuk dat daarvoor ook vakdocenten van 'buiten' bij ons op school komen!

We willen graag een leuke klas zijn en daar helpt de Kanjertraining ons bij!

De grote pauze.
Rond 12.10 uur eten we in de klas samen een boterham. Vooraf danken we God door middel van een gebed. Om 12.30 uur mogen de kinderen van groep 7/8 lekker buiten spelen en hebben de juffen even tijd om zelf een boterham te eten. 

Om 13.00 uur begint de les weer. We zitten met uitzondering van de woensdag, tot 14.30 uur in de klas. Op woensdag gaat de school uit om 12.30 uur.

Op woensdag heeft groep 7/8 gym van onze eigen vakleerkracht, meester Marc van Biert. Gym wordt gegeven in de gymzaal van de Erker. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar onze leuke klas, stel gerust vragen! U kunt ons altijd mailen.

Tot ziens!
Juf Carla (carlavanthoff@siko.nl) en juf Clarisa (clarisaballijns@siko.nl)