Groep 5/6


In deze groep staan 2 vaste leerkrachten. Meester Martijn staat op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor de klas. Juf Henriëtte is op donderdag de leerkracht voor groep 5/6.

In groep 5/6 zitten momenteel 26 leerlingen. Wij werken elke dag aan rekenen, taal en spelling. Ook werken wij met Nieuwsbegrip, hiervoor krijgen de kinderen elke dinsdag huiswerk op die ze op de computer maken. In groep 6 krijgen de leerlingen ook een huiswerk map. De leerlingen krijgen elke vrijdag hier ook huiswerk voor. Dit kan huiswerk zijn voor taal, spelling en rekenen. Groep 5/6 heeft op woensdag altijd gym bij meester Marc. Hierbij gaan de leerlingen direct naar de gymzaal en worden na de les opgehaald door de leerkracht.  We beginnen over het algemeen op de maandagen met de kring, op dat moment kunnende leerlingen vertellen wat zij in het weekend hebben meegemaakt. Na de kring volgen de reguliere lessen zoals bijvoorbeeld rekenen, spelling en taal.

Op dinsdag en donderdag is het groente/fruitdag. De leerlingen nemen voor de kleine pauze een stuk fruit/groente mee.

Voor wereldoriëntatie werken wij met thema's, deze thema's worden per periode aangeboden. Leerlingen werken zelfstandig of met een groepje aan de opdracht. In groep 5/6 zijn wij veel bezig met lessen waarin coöperatief leren voorkomt. Zo leren de kinderen van elkaar, maar ook met elkaar.  Dit doen wij ook met onze methode voor sociaal emotionele vorming. Hierbij doen we veel oefeningen in de praktijk, zodat wij elkaar leren vertrouwen en conflictsituaties op een goede manier op te lossen.