Groep 5

Welkom in groep 5! Meester John Meesters en juf Lisa Feddema (op vrijdag) geven les aan groep 5.

Wij werken iedere dag aan rekenen, taal en spelling. Bij elk vakgebied zijn er kinderen die de basisinstructie volgen. Kinderen die wat meer uitleg nodig hebben krijgen extra instructie en kinderen die al wat meer aankunnen krijgen verdieping aangeboden.

Daarnaast staan ook technisch en begrijpend lezen op het programma. Begrijpend lezen wordt gegeven a.d.h.v. de methode Nieuwsbegrip. Hier hoort ook iedere week huiswerk bij dat gemaakt wordt op de computer. Voor het vak technisch lezen hebben wij de methode Karakter.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag werken wij thematisch met de methode DaVinci. Aan elk thema van deze methode werken wij ongeveer 8 weken. Er zullen lessen door de leerkracht gegeven worden, maar de kinderen gaan ook met elkaar aan het werk om meer over een thema te leren. Hierbij komen ook de expressievakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) aan bod.

Natuurlijk staan ook de vakken Godsdienst, schrijven en verkeer op het rooster.

Om te zorgen dat we op een zo fijn mogelijke manier met elkaar omgaan, gebruiken we de methode Kanjertraining.

Gym wordt gegeven op dinsdag door onze vakleerkracht meester Marc.