Groep 4/5


Welkom in groep 4/5!
Onze groep bestaat uit 24 leerlingen, 2 groepsleerkrachten, 1 leerkrachtondersteuner en 1 stagiaire.

De groepsleerkrachten zijn: Juf Danielle Denissen (di, wo en do) en juf Carolien van Gerven (ma en vr).
Daarnaast is juf Melissa Demand regelmatig in de groep te vinden, zij is leerkrachtondersteuner en werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Zij haalt groepjes kinderen uit de klas om bijvoorbeeld extra mee te lezen, maar ook gaat zij aan de slag met kinderen die juist wat meer aankunnen.

Wij hebben daarnaast ook een stagiaire in de groep, juf Elise Groeneweg. Zij leert voor onderwijsassistent en is op maandag en vrijdag in de groep. Halverwege het jaar zal ze ook op donderdag in de groep te vinden zijn. Zij is ook veel aan de slag met kleine groepjes leerlingen, maar ook geeft ze regelmatig lessen aan de hele groep.

Wij werken iedere dag aan rekenen, taal, spelling. Dit doen we in onze eigen groep. Bij elk vakgebied zijn er kinderen die de basisinstructie volgen, kinderen die wat meer nodig hebben krijgen extra instructie en kinderen die al wat meer aankunnen krijgen verdieping aangeboden.

Daarnaast staat ook technisch lezen en begrijpend lezen op het programma. Deze twee vakken worden groepsdoorbroken aangeboden. Dat betekent dat kinderen dit vak op hun eigen niveau volgen met andere kinderen die ook dit niveau hebben en omdat we groepsdoorbroken werken, kunnen dit ook kinderen zijn die niet bij jou in de klas zitten.

Begrijpend lezen wordt gegeven a.d.h.v. de methode Nieuwsbegrip. Hier hoort ook iedere week huiswerk bij dat gemaakt wordt op de computer.

Bij wereldoriëntatie werken we graag met thema's. Thema's duren ongeveer 6 a 8 weken. Er worden lessen door de leerkrachten gegeven, maar de kinderen gaan ook vooral veel zelf aan de slag! We maken bijvoorbeeld een muurkrant, een werkstuk of een Powerpointpresentatie. Dat presenteren we weer aan elkaar en zo leren we ook van elkaar.

Gym wordt gegeven op woensdag door onze vakleerkracht Marc van Biert.

Om te zorgen dat we op een zo fijn mogelijke manier met elkaar omgaan, gebruiken we de methode Kanjertraining.

Natuurlijk staan ook de vakken Godsdienst, schrijven, verkeer, expressie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) op het rooster.