Groep 4


Welkom in groep 4!
Onze groep bestaat uit 28 leerlingen en 2 groepsleerkrachten.

De groepsleerkrachten zijn juf Monique Vleij en juf Lisa Feddema, daarnaast is onze onderwijsondersteuner Jasmin Brigitta regelmatig in de groep te vinden. 

Wij werken iedere dag aan rekenen, taal en spelling. Bij elk vakgebied zijn er kinderen die de basisinstructie volgen, kinderen die wat meer nodig hebben krijgen extra instructie en kinderen die al wat meer aankunnen krijgen verdieping aangeboden. Ook technisch lezen en begrijpend lezen staat bij ons op het programma. 

Begrijpend lezen wordt gegeven a.d.h.v. de methode Nieuwsbegrip. Hier hoort ook iedere week huiswerk bij dat gemaakt wordt op de computer.

In de middag werken wij thematisch met DaVinci. Deze thema’s duren ongeveer 8 weken. Er zullen lessen door de leerkracht gegeven worden, maar de kinderen gaan ook met elkaar aan de slag om meer over een thema te leren.


Gym wordt gegeven op dinsdagochtend door onze vakleerkracht Marc van Biert.


Om te zorgen dat we op een zo fijn mogelijke manier met elkaar omgaan, gebruiken we de methode Kanjertraining.

Natuurlijk staan ook de vakken Godsdienst, schrijven, verkeer, expressie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) op het rooster.