Groep 1/2 B


In groep 1-2b werken twee leerkrachten: juf Anneke en juf Dineke. Juf Jasmin is leerkrachtondersteuner en verdeelt haar tijd over beide kleutergroepen. Op dit moment hebben wij 21 leerlingen in de groep.  Dit aantal zal in de loop van dit schooljaar nog toenemen. Wij werken volgens de methode basisontwikkeling en in het schooljaar komen verschillende thema’s aan bod.  Ons doel is om voor elk ontwikkelingsgebied activiteiten te bedenken en zo een kind uit te dagen en stappen verder te brengen in zijn/ haar ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van spel en interactie in de hoeken, zoals bijvoorbeeld een bouwhoek, die omgebouwd wordt tot brandweerkazerne, de verteltafel waar je het verhaal van de brandweer kunt uitspelen. Er zijn knutselactiviteiten, rekenspelletjes, we kunnen woorden stempelen van de brandweer, er spelletjes over spelen bij de gym en we gebruiken er veel boeken en plaatmateriaal bij. We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riant speellokaal waar we altijd terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Een keer in de twee weken gaan wij met de groep naar de grote gymzaal. Ook is er op het schoolplein voldoende ruimte voor de kinderen om naar hartelust te klimmen, glijden, graven, rijden en rennen! In de groep gebruiken wij dagritmekaarten. Hiermee wordt de dagindeling duidelijk gemaakt. Dit geeft de kinderen houvast. 

We starten de dag in de kring of met een inloop van een half uur. Op woensdagochtend starten we altijd met een inloop met ouders, het ‘lekker lezen’ moment. De kinderen vinden het heerlijk om dan even in de groep met hun ouder te kijken en luisteren naar mooie boeken en verhalen. Na de kring volgt de speel- werkles.  De kinderen kiezen zelf een activiteit door hun kaartje op het keuzebord te hangen. Zo leren de kleuters een keuze te maken en soms te ervaren dat je iets anders moet kiezen als een hoek of activiteit ‘vol’ is. Het kan ook voorkomen dat de juf de keuze maakt waar het kind op een bepaald moment werkt, bijvoorbeeld bij de juf in de kleine kring of een gerichte opdracht ter voorbereiding op groep 3. Vervolgens ruimen we samen op, eten en drinken in de kring en kunnen onze overtollige energie kwijt op het plein of in het speellokaal. De ochtend of middag wordt altijd rustig en gezamenlijk afgesloten in de kring.